Bij het vormgeven ga ik meestal uit van de mens of het dier. Met mijn beelden wil ik een bepaald gevoel uitdrukken, zoals kracht, vertrouwen, ontspanning, trots, ... Dat doe ik door het mens/dier in een veelzeggende houding uit te beelden, of door juist alleen het wezenlijke te laten zien, waardoor de uitstraling sterker wordt.

Sinds 1992 heb ik keramiekles van Lea Wijnhoeven te Nieuwegein, met name in boetseren, maar ook handvormen en draaien op de schijf zijn aan bod gekomen. Aanvankelijk bedoeld als vervanging van het tekenen en schilderen, wat vanwege mijn toenemende visuele handicap niet meer mogelijk was. Al gauw bleek dat het vormgeven in klei heel goed mogelijk is op de tast. Wat begon als leuke hobby neemt nu een steeds belangrijkere plek in mijn leven in.

Enthousiast geworden op de beeldhouwweekenden van Stichting Kubes, volg ik sinds 2001 beeldhouwlessen van Jan Dikhoff in "De Werkschuit" te Zeist. Ik heb tot nu toe gewerkt in carare marmer, serpentijn, franse kalksteen en albast.